Novinky a certifikace

Nátěr fasády
 
Více...
Čistíme fasády od nánosů a plísní
 
Více...
Certifikace Saint-Gobain
Certifikace pro aplikaci materiálů firmy Saint -Gobain Weber Terranova, a.s.
Více...
Certifikace Baumit
Cetifikát pro kontaktní zateplovací systémy Baumit
Více...

Zelená úsporám

Firma Thermcom je zaregistrovaná v seznamu odborných  dodavatelů platného pro dotace „Zelená úsporám“. Provádíme kompletní vyřízení dotace a to počínaje výpočtem energetické náročnosti domu,zpracování technické zprávy-posudku a doporučení potřebných stavebních úprav pro získání požadované dotace. Dle těchto výpočtů provedeme zpracování projektové dokumentace doporučených stavebních úprav pro získání výše dotace. Oceníme  vyprojektované stavební úpravy. Provedeme zkompletování dokumentace pro program „Zelenou úsporám“ a jejich předání k posouzení na Státní fond životního prostředí České republiky. Po schválení pak firma provádí vlastní realizaci stavebních úprav  dle schválené PD.
V případě potřeby firma Thermcom s.r.o. zajistí financování na realizaci díla prostřednictvím bankovního úvěru. To   obsahuje provedení vyhodnocení současného stavu fondu oprav, který má případný zájemce vytvořený . Porovnáním finanční náročnosti zamýšlených úsporných opatření s tím to fondem ,pak provedeme výpočet výše úvěru a s tím související případné změny v úhradě do tohoto stávajícího fondu oprav. Potřebný úvěr pak můžeme vyřídit  prostřednictvím určených finančních ústavů v programu „Zelená úsporám“.